MUCHOLAPKA PODIVNÁ

Úvod Pěstování Rozmnožování
 Mucholapka podivná Mucholapka podivná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masožravé rostliny jsou vlastně v rostlinné říši raritou a mnoho lidí z nich má respekt. Není však čeho se bát, což zjistíte na následujících stránkách, konkrétně se budeme věnovat masožravé rostlině nesoucí název MUCHOLAPKA PODIVNÁ.

 

Mucholapka podivná

Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je masožravá rostlina patřící do botanického rodu mucholapka (Dionaea), jehož je jediným druhem.

Jako jediná suchozemská masožravá rostlina loví drobné živočichy prudkým pohybem pasti. Její past je téměř stejně silná jako pasti, které umísťovali v Americe lovci vlků, bobrů nebo dokonce medvědů.

V blízkosti jejich „čelistí“ je řada malých chloupků. Pokud se nic netušící hmyz těchto chloupků dotkne, list se rychle zavře a svoji kořist již nepustí. Ta je potom uvnitř pasti pomalu pomocí enzymů uvolňujících se ze žláz na povrchu listu trávena a vstřebávána. 

Tato masožravá rostlina se podobá malé otevřené tlamičce na jejichž okrajích jsou malé ,,zoubky". Celá rostlina je hráškově až tmavě zelená. Má také krátké listy většinou téměř rovnoběžně s půdou.

Z jedné rostliny může vyrůst až 6 tlamiček oválného tvaru, které loví neopatrný hmyz. Velikost a šířka řapíku se v průběhu roku mění. Zatímco v létě jsou pasti velké a řapík úzký, v zimě jsou pasti díky nedostatku potravy malé a méně funkční a řapík je široký, aby byla jeho asimilační plocha co nejvíce využita.  

Mucholapka podivná